Posts Tagged ‘упаковка’

Наявність фальсифікованих лікарських засобів (ФЛС) на фармринку визначається їх часткою, а так само кількістю назв лікарських засобів (ЛС), кількістю серій і кількістю фальсифікованих упаковок. При цьому в процесі боротьби з виробництвом і реалізацією ФЛС важливо знати співвідношення проведених і проданих ФЛС.
Цю різницю, яка визначає кількість фальсифікованих ліків що потрапляють до споживачів (хворим), необхідно знати, для того, щоб оцінити ефективність боротьби з фальсифікатом і на основі аналізу прийняти відповідні заходи, направлені на посилення боротьби з виробництвом і торгівлею ФЛС.

Фальсифіковане лікарське средство- лікарський засіб, що супроводжується помилковою інформацією про склад і (або) виробника лікарського засобу // ФЗ від 22 серпня 2004 року 122 (стаття 101) «Про внесення змін у ФЗ від 22 червня 1998 р. 86 “Про лікарські засоби” // СЗ РФ. 2004. 35. Ст. 3607.
Виходячи з даного визначення фальсифіковані ліки має два значення, у зв’язку з чим може бути підробленим або контрафактним.

Об долі фальсифікованих лікарських засобів.

Тривалий час, з року в рік, в засобах масової інформації приводилися разниє оцінної цифри долі фальсифікованих лікарських засобів, що висловлюються на нарадах і форумах представниками різних органів і організацій.
Узагальнюючи ці джерела можна відзначити, що в них були приведені цифри від 0,4 % до 60 % фальсифікованих лікарських засобів ліків, що знаходяться в загальній масі.

Так, за відомостями Росздравнадзора, щорічно реальна кількість ФЛС виявлених на фармринку складає не більше 0,4 % від всієї кількості лікарських засобів.

За оцінкою Усесвітньої організації охорони здоров’я, в Росії частка фальсифікованих лікарських засобів знаходиться на рівні 12 % від загального числа препаратів.

В підсумкових документах Парламентських слухань в Держдумі (лютий 2006 р.) «Про законодавчі заходи і технічні методи протидії обороту контрафактної, фальсифікованої і неякісної продукції в Російській Федерації» було відмічено, що частка фальсифікованих лікарських препаратів в Росії складає 20 %.

Деякі незалежні експерти називають цифри від 20 до 60 %.

Визначеність до цього питання вніс керівник Росздравнадзора Р.У. Хабрієв. Він, 03.10.2006 р.
у своїй доповіді на круглому столі в Торговельно-промисловій палаті Російської Федерації, де розглядалося питання про захист російського ринку медико-біологічної і фармацевтичної продукції від контрафактних і фальсифікованих товарів, заявив, що за оцінкою його служби на фармринку Росії в загальній масі лікарських засобів присутньо 10-12% серій фальсифікованих ліків, а виявляється їх щорічно менше 1%.

Ряд експертів піддають показники Росздравнадзора сумніву. Вони вважають, що Росія разом з Китаєм вже вийшли на перше місце по виробництву і тіньовому обороту фальшивих ліків.

Не дивлячись на такий вислів експертів, автор дотримуватися оцінки Росздравнадзора і згоден з тим, що на фармринку Росії частка фальсифікованих ліків в загальній масі лікарських засобів складає до 12%.

Про кількість назв (асортименті) і серій виявлених фальсифікатів.

Визначившись з часткою ФЛС, спробуємо визначити кількість назв (асортимент) і серій виявлених фальсифікатів.

В сучасній Росії перша згадка про фальсифікований лікарський препарат відноситься до 1997 року, коли був виявлений фальсифікований кровозамінник Поліглюкин виробництва Красноярського фармацевтичного заводу «Красфарма».

Матеріали Міжнародною конференція «Боротьба з фальсифікованими лікарськими засобами в Росії», 09.10.2001 р. Москва. // Медичний вісник 30 2001.

В подальші роки кількість виявлених фальсифікованих лікарських препаратів постійно збільшувалася, причому, йдеться не тільки про абсолютне зростання, але і про значне розширення асортименту, про що свідчить її динаміка, представлена в діаграмі.
На думку автора, більше стали виявляти фальсифікату не тому що його з кожним роком більше проводять, а тому що навчилися виявляти як в процесі його виробництва, так і в процесі торгівлі.
Так, наприклад, при розслідуванні двох кримінальних справ, збуджених відносно посадовців фармацевтичних підприємств, які проводили фальсифіковані ліки, було встановлено, що вони безкарно протягом декількох років проводили і продавали ФЛС.

Динаміка виявлених фальсифікованих лікарських засобів і їх серій

В представленій діаграмі звертає на себе увагу різке зростання виявлених фальсифікованих ліків і серій в 2006 р. і значне їх зниження в 2007 р. Така різниця в кількості ФЛС пояснюється результатами боротьби з їх виробництвом і торгівлею. Так, в 2006 р.
в процесі щорічного планового контролю якості лікарських засобів, що знаходяться в обігу, було виявлено фальсифікованих ліків 52 назви 101 серії (у діаграмі приведені дані без урахування ліків, оборот яких припинений у зв’язку з виниклим сумнівом в їх достовірності). Крім того, в 2006 р. на додаток до вказаної кількості, було виявлено ще 105 назв 300 серій ФЛС.
Виробництво цих фальсифікатів виявлене на фармацевтичному підприємстві ЗАТ «Бринцалов А» в процесі розслідування кримінальної справи.

Кримінальна справа 248030, збуджене СЬК МВС Росії 05.04.2006 р. відносно керівників ЗАТ «Бринцалов А»: Брынцаловой Т.А., Михайлова М.А., Жарова О.В., Новикова С.В., по ст.ст. 171 і 180 УК РФ.

Слід зазначити, що учасникам фармринку про цю кількість ФЛС не відомо, оскільки інформація до них була доведена не про всі фальсифікати, а тільки про 65 назв 119 серій, виявлених на початку перевірки і містилася вона в двох листах Росздравнадзора: 01И-316/06 від 17.04.2006 р. і 01И-366/06 від 02.05.2006 р.

В квітні 2007 р. в Московській області було виявлене і закрите ще одне виробництво фальсифікованих лікарських засобів (кримінальна справа знаходиться у стадії розслідування). Проводилося 15 назв 18 серій фальсифікованих ліків (вилучено понад 20 тисяч упаковок фальсифікованих ліків, а так само 100 тис. ампул і флаконів, підготовлених до упаковки).
Інформація про ці ЛС міститься в листі Росздравнадзора 01И-378/07 від 17.05.2007 р.

Позитивні результати боротьби з ФЛС, досягнуті в 2006 – 2007 роки, істотно вплинули на кількість фальсифікату на фармацевтичному ринку і привели до того, що в 2007 р. було виявлено тільки 44 назви 79 серій ФЛС, що значно менше, ніж в попередні роки.

Аналізуючи ці показники, можна припустити, що одним з джерел надходження фальсифікованих ліків на фармринок, є вітчизняні виробники фальсифікату.

Таким чином, слід погодитися з експертами, які припускають, що джерелами фальсифікованих лікарських засобів, що поступають на російський фармацевтичний ринок, є як вітчизняні, так і зарубіжні виробники.
При цьому приблизно 65 % фальсифікату проводять вітчизняні виробники, близько 27 % поступає з країн далекого зарубіжжя: Болгарії, Польщі, Індії, Китаю і ін., 8 % з країн СНД і Балтії.

Облік виявлених фальсифікованих ліків і розповсюдження інформації про них здійснює Росздравнадзор, його даними користувався і автор, проте, подібного аналізу, представленого вище, ця служба не веде, тому її цифри про кількість назв і серій таких ліків, виявлених в 2006 і 2007 рр., відрізняються від тих, що містяться в діаграмі. Так, за відомостями Росздравнадзора в 2006 р.
було виявлено 66 назв 147 серій, в 2007 р. виявлено 58 назв 146 серій ФЛС. Таким чином, можна відзначити, що Росздравнадзор не відмітив істотних змін в кількості фальсифікату на фармринку і природно, не зробив відповідного висновку, що істотно впливає на аналіз і прогноз боротьби з виробництвом і реалізацією фальсифікованих лікарських засобів.
Відсутність аналітичної роботи, приведеної вище, не дозволяє Росздравнадзору ухвалити обгрунтовані рішення, направлені на посилення боротьби з виробництвом і реалізацією ФЛС.

Про кількість виявлених упаковок фальсифікованих ліків.

Приведемо результати ще одного аналізу, який в Росздравнадзоре не ведеться, тому що не ведеться облік кількості виявлених упаковок фальсифікованих лікарських препаратів, не дивлячись на те, що такі відомості в цій службі є.
Аналіз проводився по тих фактах і тій кількості упаковок ФЛС, які були виявлені співробітниками органів внутрішніх справ і Росздравнадзора в двох регіонах: у м. Москві і Московській області.

Враховуючи, що упаковки ФЛС виявлялися як в процесі їх виробництва, так і в процесі їх торгівлі, то це дозволило приблизно визначити ту кількість упаковок, яку не вдалося вилучити з обороту у зв’язку з чим вони були використані в лікувальному процесі.

Вперше, найбільша кількість упаковок ФЛС була виявлена в 2006 р. на фармацевтичному підприємстві ЗАТ «Бринцалов А».
Як встановлено слідством по тих документах які виявили на даному підприємстві, за два роки протиправної діяльності було виготовлене і реалізоване більше 1,8 млн. упаковок фальсифікованих лікарських препаратів, право на виробництво яких належить іноземним виробникам.

Крім того, в ході дослідчої перевірки і попереднього слідства на території ЗАТ «БРИНЦАЛОВ-А», а також використовуваних останнім складів виявлено і вилучено готових до реалізації ще більше 1 млн. упаковок фальсифікованих лікарських препаратів тих же назв і серій.

При цьому кількість упаковок ФЛС вилучених в процесі перевірки роздрібної торгівлі ліками в період з 2004 по 2006 рр. складає всього лише декілька десятків тисяч (20-30). Так, наприклад, за 10 днів операції «Фармаколог», що проводиться співробітниками ОВД спільно з Росздравнадзором на всій території Росії, в 600 аптечних установах були виявлені і вилучені із звернення 1600 упаковок ФЛС.

Кількість упаковок ФЛС, вилучених у оптових підприємств або реалізованих ними, складає декілька сотень тисяч (500-600). Так в одній з оптових організацій, яка продавала ФЛС, було вилучено 11 тис упаковок фальсифікованих ліків однієї назви однієї серії, в іншій 450 тис. двох назв 5 серій.

точнішу цифру вилучених упаковок ФЛС в процесі їх реалізації привести неможливо, тому що систематичний збір, облік і аналіз цієї діяльності не ведеться. Але навіть по приведених фактах, виявлених в двох регіонах можна припустити, що більшість фальсифікованих ліків, що знаходяться в обігу на фармринку все ж таки потрапляє до пацієнтів (хворим).

Чому ж не весь фальсифікат вилучається з обороту? Виявити все ФЛС або найбільша їх кількість, не дозволяє, на думку автора, не належний контроль за виробництвом і реалізацією лікарських засобів, який здійснюють співробітники органів Росздравнадзора.
Підтвердити це припущення можна спираючись знову ж таки на результати кримінальних справ, збуджених по фактах виробництва і реалізації ФЛС, які свідчать про те, що фальсифікатори здійснювали свою протиправну діяльність тривалий час від 2 до 4 років.

Так, наприклад, на фармацевтичному підприємстві ЗАТ «Бринцалов А», як встановлено слідством, проводилися і продавалися фальсифіковані лікарські препарати більше 100 назв 300 серій, проте в процесі дворічної (2004 – 2005 рр.) їх роздрібного продажу було виявлено тільки 16 назв 31 серії.
Разом з тим, як випливає з матеріалів кримінальної справи, фальсифіковані ліки і їх упаковка були виготовлені не настільки ідеально, щоб не можна було відрізнити їх візуально від оригінальних лікарських засобів.

Про те, що ці підробки можна було виявити в роздрібній торгівлі, свідчать наступні факти кримінальних справ. Так, у відповідях наслідку ФДМ НЦЕСМП, який проводив порівняльне дослідження цих лікарських засобів, вказано, що препарати, відрізняються від оригінальних зразків по таких параметрах, як «Упаковка», «Маркіровка», «Опис» (т.е.
за відмітними ознаками, які можна виявити візуально). У зв’язку з чим представлені зразки є фальсифікованими лікарськими засобами.

Крім того, у відповідях слідству, представництва в Росії 25 іноземних фармацевтичних компаній повідомили, що на представлених зразках лікарських засобів і на їх упаковках виявлені ознаки, які дозволяють візуально відрізнити ці ліки від оригінальних лікарських препаратів.

Виникає питання, що ж заважало співробітникам Росздравнадзора і представництв в Росії іноземних фармацевтичних компаній своєчасно виявити в роздрібній мережі продаж цих фальсифікованих ліків за відмітними ознаками, що були на них?

Як другий приклад безконтрольної тривалої протиправної діяльності пов’язаною з реалізацією ФЛС можна привести результати кримінальної справи, збудженої відносно генерального директора ТОВ «Фітомаркет».

Кримінальне справі 8 431705, збуджене ГСУ при ГУВС по м. Москві в 2006 р. по статтях 159 і 171 УК РФ.

Встановлене, що це Суспільство більше двох років здійснювало оптовий і роздрібний продаж ліків не тільки без ліцензії (покупцям і перевіряючим пред’являлася ксерокопія підробленої ліцензії), але і фальсифіковані. Покупцями ліків були в основному бюджетні установи охорони здоров’я різних суб’єктів РФ.
Наприклад: Комітет охорони здоров’я Читинської обл.; Управління фінансів адміністрації Липецької обл.; ГУП «Башфармация». Найчастіше і на крупні суми (від 100 тис.) рублів ліків купували територіальні фонди обов’язкового медичного страхування для установ охорони здоров’я, ОМС, що працюють в системі.

З метою реалізації фальсифікованих ліків, генеральний директор ООО «Фітомаркет» розміщувала в Інтернеті на сайті www.mobile.ru. прайс лист з асортиментом ліків і їх цінами, які були нижчі среднериночних. Саме низькі ціни і привертали покупців.

Особливістю цього злочину, яка розкрита в ході його розслідування, є безвідповідальне відношення посадовців державних установ до вибору продавців лікарських засобів, а так само до бюджетних коштів, що виділяються їм на придбання ЛС.
Так, наприклад, з матеріалів даної кримінальної справи виходить, що коли в роздрібній торгівлі був виявлений фальсифікований лікарський препарат Лінекс і Росздравнадзор своїм листом > 01И 165/06 від 02.03.2006 р.
запропонував всім учасникам фармацевтичного ринку вилучити цей фальсифікат із звернення і знищити, то тільки оптова комерційна фірма ООО «САЇ Інтернешнл» звернулася в ООО «Фітомаркет» з пропозицією забрати фальсифікований «Лінекс», раніше куплений у неї, і повернути гроші (900 тис. крб.).
Жодна бюджетна організація з такими претензіями не звернулася до шахрайки, хоча купувала у неї ті ж ліки.
Крім того, органи охорони здоров’я суб’єкта Російської Федерації і посадовці ЛПУ будучи відповідно до Закон про розміщення замовлень замовниками і дізнавшись, що постачальник поставляє неякісний товар, зобов’язані розірвати з ним контракт і звернутися в УФАС по суб’єктові РФ про включення ООО «Фітомаркет» в реєстр недобросовісних постачальників.
Відомості, що містяться в реєстрі недобросовісних постачальників розміщені на офіційному сайті «Zakupki gov. ru» Російської Федерації і доступні для ознайомлення без стягування плати (ст. 19 Закону про розміщення замовлень).

Іншою характерною особливістю в цій кримінальній справі є факти, що свідчать про відсутність належного контролю за фармацевтичною діяльністю. Так, наприклад, слідством встановлено, що обвинувачена, маючи в м. Москві чотири аптеки, більше двох років здійснювала фармацевтичну діяльність з копією підробленої ліцензії.

Для того, щоб не пов’язувати свою діяльність з фальсифікованими ліками, співробітникам аптечних установ, не сподіваючись на гарантії фірм, у яких вони купують лікарські засоби, слід організувати роботу так щоб своєчасно виявити не тільки фальсифіковані лікарські засоби, але і шахраїв, що продають такі ліки, а для цього необхідно застосовувати наступні заходи безпеки.

Перевірити продавця ліків на наявність у нього відповідній ліцензії. Для цього необхідно в Інтернеті на сайту www.roszdravnadzor.ru., у розділі «Ліцензування фармацевтичної діяльності», в підрозділах: «Припинені і відновлені ліцензії» і «Анулювані ліцензії по фармацевтичній діяльності» ознайомиться з наявною інформацією Росздравнадзора про ліцензіати.
В тому випадку, якщо в цих базах немає відомостей про фірму, що цікавить, то необхідно направити запит в Росздравнадзор про підтвердження наявності ліцензії у фізичної або юридичної особи, що цікавить. Запит прямує відповідно до Наказу Мінздравсоцразвітія РФ від 9.11.2007 I 689, в ст.
12, яке вказано «Запит про отримання відомостей про ліцензії, що містяться у відповідному розділі єдиного реєстру ліцензій, прямує в Росздравнадзор в довільній формі на паперовому носієві.

Наказ Мінздравсоцразвітія РФ від 9.11.2007 J 689 «Про порядок ведення єдиного реєстру ліцензій, зокрема наданих органами державної влади суб’єктів РФ відповідно до переданих повноважень»

Одночасно представляється документ, підтверджуючий факт оплати за надання відомостей з єдиного реєстру ліцензій».

Крім того, необхідно:

 • мати список Росздравнадзора про забраковані і фальсифіковані лікарські засоби. Цей список ведеться з 1999 р. На 01.01.2008 р. в нім міститься 15 500 назв і серій недоброякісних і фальсифікованих лікарських засобів. Даний список розміщений на сайті www.pharmcontrol.ru. (тел. (495) 737-75-25) і постійно, у міру виявлення таких ліків, поповнюється;
 • своєчасно отримувати інформацію Росздравнадзора про забраковані і фальсифіковані лікарські засоби. Дана інформація у формі листів Росздравнадзора у міру виявлення таких ліків розміщується на сайті www.regmed.ru.

Використовуючи бази даних про недоброякісні і фальсифіковані лікарські засоби, провізори і фармацевти аптек при закупівлі і зберіганні лікарських засобів, зможуть своєчасно виявити такі ліки і вилучити з обороту або не купувати.

Вказані дії осіб, що здійснюють закупівлю лікарських засобів повинні привести, на думку автора, до скорочення фальсифікованих ліків, оскільки якщо їх не купуватимуть аптечні установи, то їх не вигідно буде проводити.

Старший науковий співробітник ВНІЇ МВС Росії

Мазєїн Володимир Тимофійович

Або, купивши ліки, ми помічаємо, що колір пігулок якийсь брудно-сірий, немає тієї білизни і глянцю, який був у пігулок таких же ліків, що куплених і приймається вами раніше. Або звільнивши пігулку від упаковки, ми бачимо, що вона втратила форму: порепалася або розсипалася. Всі ці зміни з ліками не галюцинація, а реальність.

Подделки за якістю і ефективності нерівнозначні оригінальним препаратам, оскільки під виглядом одних ліків може бути інше, або в їх складі взагалі відсутні фармакологічно активні речовини, що діють, або їх недостатньо, або це ліки з минулим терміном придатності, але переупаковано в нову упаковку, на якій вказаний інший, триваліший термін придатності.
Фальсифікованими лікарські препарати признаються ще і тому, що проводяться нелегально, без відома і дозволи правовласника, і не проходять передбачений для легальної продукції контроль.

С такими ліками може зіткнутися кожен, а відбувається це, тому що в Росії, на жаль, так само як і у всіх країнах світу, на фармацевтичному ринку можна купити замість справжніх лікарських засобів фальсифіковані, тобто підроблені ліки.

Анализ діяльності практикуючих лікарів показує, що у цілому ряді випадків лікарі мало інформовані про проблему фальсифікації ліків, тому епізоди недостатнього терапевтичного ефекту при застосуванні відомих препаратів, прояви нетипової побічної дії, збільшення частоти алергічних реакцій, вони зазвичай пов’язують з неправильним підбором препарату або дозування, схильністю хворого до алергії і т.п.
При цьому переважна більшість лікарів і пацієнтів, і не припускають, що провиною всьому цьому можуть бути фальсифіковані ліки.

На споживчому ринку Росії кількість підроблених товарів, у тому числі і ліків, щорічно росте. Частка підробок в загальному об’ємі реалізації товарів народного споживання в 2007 р. досягла 35% (у розвинених країнах – всього лише 5%), а по деяких групах товарів і вищих показників.

По оцінкам фахівців, об’єм підробок деяких товарних груп в 2007 р. склав:

 • лекарственных засобів – 10-12 %,
 • продовольственных товарів – 25 %,
 • алкогольной продукції – 30 %,
 • обуви і одяг – 40 %,
 • косметических і синтетичних миючих засобів – 55 %.

Фальсифицированные ліки на відміну від підробок інших товарних груп представляють найбільшу загрозу здоров’ю і життю не тільки окремого споживача або групи споживачів, але і здоров’ю нації в цілому, тому є однією з серйозних проблем не тільки Росії, але практично всіх країн світу.

Эксперты Усесвітньої організації охорони здоров’я припускають, що кожен двадцятий препарат на світовому ринку є фальсифікованим, а в країнах, що розвиваються, – кожен третій. Об’єм торгівлі фальсифікованими ліками в 2005 році склав більше 11%, а до 2010 року за прогнозами експертів досягне 16% від всіх лікарських засобів, проданих на світовому ринку.
Збитки фармацевтичних компаній миру від дій правопорушників в 2005 р. склали 39 млрд. доларів, а за прогнозами експертів до 2010 р. досягнуть 75 млрд. доларів.

В 2005 р. на російському фармринку було виявлено 64 назви лікарських препаратів, що мають 226 фальсифіковані серії, що складає менше 1% від всіх проданих ліків. Багато це або мало? Це можна зрозуміти, провівши нескладні арифметичні дії.
Відомо, що кожна серія лікарського препарату, що випускається у формі пігулок, офіційно проводиться в кількості не меншого 500 тисяч упаковок. Можна припустити, що і фальсифікатори проводять не меншу кількість підроблених упаковок кожної серії. Знаючи кількість фальсифікованих серій і кількість упаковок в одній серії, першу умножаємо на друге і отримуємо 113 млн.
фальшивих упаковок. Якщо кожен громадянин купив би по одній упаковці таких ліків, то можна припустити, що 113 млн. чоловік в результаті його прийому піддали б небезпеки своє здоров’я. А якщо у людини важке хронічне захворювання, наприклад хвороба серця, і під час нападу він прийме неякісні ліки, то таке «лікування» може закінчитися летальним результатом.

При підробці лікарських засобів, як і будь-якого іншого товару (продуктів харчування, взуття, одягу, сигарет, аудіо-відео продукції і т.п.), правопорушники, перш за все, прагнуть зрадити їм і їх упаковці зовнішній вигляд оригінального товару, не акцентуючи уваги на їх якості і складі.
Так, наприклад, виготовляючи підроблені ліки у формі пігулок, фальсифікатори прагнуть точно відтворити форму, колір і вагу оригінальної пігулки.

Как правило, первинна і вторинна упаковка підроблених ліків, також як і самі ліки, виготовляється у вигляді точної копії оригінальною, проте, фальсифікаторам не завжди вдається підібрати ідентичний матеріал: картон, фольгу, фарбу і інші матеріали для виготовлення упаковки, що відрізняє її від оригіналу.
Завдяки цьому підробку можна візуально відрізнити від оригінального препарату на вигляд. Так, наприклад, підробки лікарського препарату «Супрастин», що випускаються у формі пігулок, відрізняються від оригіналу наступними ознаками:

 • гравировка «Suprastin» на фальсифікованій пігулці, на відміну від оригінальної, чіткіша і глибша, букви незграбні, а не округлі;
 • высота пігулок 3,18 мм, а не 2,82 мм;
 • на блістері (первинній упаковці) вказівка дозування «міліграма» надрукована жирним шрифтом, на оригінальній – звичайний шрифт;
 • название заводу-виробника «ЕГИС», вказане на лицьовій стороні блістера (первинній упаковці), друкувалося на оборотній стороні у вигляді відтиснення, на оригіналі відтиснення немає;
 • на картонній (вторинною) упаковці номер серії, термін придатності, дата виробництва видавлені не глибоко, важко помітні, погано читані;
 • цвет картонної (вторинною) упаковки кремовий замість білого, з сіруватим відтінком.

(Докладніше про ознаки фальсифікованих і забракованих препаратах можна дізнатися з листів Росздравнадзора, які розміщуються в Інтернеті на сайті www.regmed.ru .).

Следует відзначити, що підробки цих ліків були виявлені 22 разів. При цьому на ліках і упаковці кожної підробленої серії, а їх було виявлено 27, містилися від 3 до 4 відмітних ознак, а не все з вищезгаданих. Це може свідчити про те, що ці підробки проведені різними фальсифікаторами.
Деякі серії правовласником не випускалися взагалі, у зв’язку з чим підробки цих серій вилучалися із звернення повністю, при цьому не враховується, містяться на них відмітні ознаки чи ні.

В перебіг останніх років був виявлений декілька фальсифікатів по орфографічних помилках, що містяться в словах в тексті інструкції (наприклад, в слові медичний замість «е» була написана буква «и»).

Анализ практики боротьби з фальсифікованими і контрафактними товарами в Росії показав, що, в порівнянні з іншими групами товарів, які піддаються контрафакції і фальсифікації, виявлення і облік фальсифікованих лікарських засобів найбільш організований, цей процес централізований і впорядкований. Одним з елементів вказаного процесу є ведення з 1999 р.
постійно поповнюваного реєстру (списку) фальсифікованих і забракованих лікарських препаратів і їх серій, з вказівкою ознак, що відрізняють їх від якісних ліків.

На численних форумах, що проводяться в Росії, присвячених безпеці і якості лікарських засобів, наголошувалося, що заходи боротьби з фальсифікацією лікарських засобів, що приймаються державою, недостатні. В зв’язку з цим громадянам необхідно самим приймати посильні заходи до того, щоб забезпечити себе від підроблених ліків.

При покупці лікарських засобів, так само як і при покупці інших товарів і продуктів харчування, необхідно оглядати упаковку і ліки, щоб не купити, а головне не прийняти підробку замість справжніх ліків.

Так ви допоможете не тільки собі, але позбавите від неякісних ліків багатьох своїх співвітчизників. Саме за ініціативою споживачів, за їх скаргами виявлено і вилучено із звернення більше 20 % неякісних і близько 10 % фальсифікованих ліків.
Так, наприклад, одне з підроблених ліків було виявлено завдяки уважності пенсіонерки, яка приймає одне і теж ліки протягом декількох років. Вона звернула увагу на те, що на упаковці отриманих нею ліків дата терміну придатності була інша, чим на упаковці таких же ліків отриманого раніше, при цьому номер серії був однаковий на обох упаковках.
Така відмінність викликала у жінки обгрунтовану підозру в достовірності ліків. Подальша перевірка підтвердила підозру жінки – ліки виявилися фальсифікованими.

Несколько рад при покупці лікарських засобів в аптечних установах.

1. Лікарських препаратів бажано набувати в аптечних установах і лише в тих, які мають інформацію Росздравнадзора про забраковані і фальсифіковані ліки ( інакше як можна продавати ліки, не маючи такої інформації! ).
Найбільша вірогідність купити підроблені або забраковані ліки – в дрібних аптечних установах, таких як аптечні кіоски, аптечні магазини і аптека на колесах. У таких аптечних установах дозволений продаж тільки тих ліків, які продаються без рецепту.

2. Читайте уважно текст, що міститься на упаковках і інструкції. Звертайте увагу на наявність орфографічних помилок, термін придатності ліків. Картон упаковки і папір, на якому надрукована, а не ксерокопійована інструкція, повинні бути хорошої якості, текст добре читаний, штрих-код і цифровий код під ним не розмитий.
Проте останнє слово про достовірність і якість ліків за фахівцями Центрів контролю якості і сертифікації лікарських засобів або територіальних управлінь Росздравнадзора, розташованих у всіх суб’єктах Російської Федерації, інформація про яких повинна бути в аптечних установах всіх форм власності.

3. Якщо виникає сумнів в достовірності або якості лікарського препарату, ви можете перевірити його по тел. (495) 737-75-25 або в Інтернеті на сайті www.pharmcontrol.ru. З метою перевірки ліків по цьому телефону, вам необхідно повідомити експертові назву ліків і його серію.
Якщо відомості про ці ліки містяться в базі даних, то експерт назве вам ознаки, які відрізняють ці ліки від оригінального. Вам необхідно візуально знайти ці відмітні ознаки на куплених ліках і його упаковці. В тому разі якщо вони співпадуть, то експерт підкаже вам – фальсифіковане воно або забраковане.
Якщо куплені вами ліки виявляться фальсифікованими, то про факт і місце його придбання необхідно повідомити в міліцію, оскільки продаж фальшивок це злочин. В тому випадку, якщо воно фальсифіковане або забраковане необхідно повідомити в територіальне управління Росздравнадзора, оскільки продаж таких ліків – це ще і порушення закону про лікарські засоби.

Если в базі даних ліки, що перевіряються вами, не значаться, а ви продовжуєте обгрунтовано сумніватися в його достовірності, то експерт, що відповів вам по телефону, підкаже, як далі поступити і де перевірити підозрілі ліки.
Не виключено, що ви перший виявили нову підробку, адже тільки після перевірки, якщо буде встановлено, що це підробка, інформація про неї за допомогою Росздравнадзора стане відома всім.

По цьому ж телефону ви можете отримати інформацію про біологічно активні добавки (БАД).

Старший науковий співробітник

ВНИИ МВС Росії Володимир Мазеин

“Гинджалелинг “”.

Этот препарат є лікарським засобом і зареєстрований в Російській Федерації.

Производитель: ПТ. Фіточеміндо Рекса

Страна: Индонезия

Зарегистрированные форми:

Упаковка капсули 10 шт., упаковки осередкові контурні (10) – пачки картонные Реєстраційний номер П N015332/01 Дата регистрации 18.11.2003 НД НД 42-12930-03

2.

Упаковка капсули 75 шт., флакони полімерні (1) – пачки картонные Реєстраційний номер П N015332/01 Дата регистрации 18.11.2003 НД НД 42-12930-03

Описание препарату.

Торговое назва: Гинджалелінг

Лекарственная форма: капсули

Фармакологическое дія:

Спазмолитическое засіб рослинного походження, до складу якого входять листя кеджібілінга, листя ортосифона, трава менірана, кореневище іланг-іланга. Надає також діуретічеськоє і протизапальна дія.
Сприяє розчиненню і отхожденію конкрементів сечовивідних шляхів (уратного, оксалатного і змішаного типу) при монотерапії або після дистанційної ударноволнової літотрипсії, попереджає нефроуролітіаз.

Показания:

Нефроуролитиаз, запальні захворювання сечовивідних шляхів.

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Режим дозування:

Внутрь – по 2 капсули 3 рази на день. З профілактичною метою – по 1 капсулі 3 рази на день.

Побочные ефекти:

Аллергические реакції.

Особые вказівки:

Во час лікування рекомендується прийом великої кількості рідини.

Ключевые слова ГИНДЖАЛЕЛІНГ Гинджалелінг гинджалелинг

Рубрики
Спонсори